bütün hedefleriniz kendiniz için...

Bütün hedefleriniz kendiniz için…

Psikolojik destek almak, hayatınızın çeşitli dönemlerinde gerek duyabileceğiniz doğal bir ihtiyaçtır. Çünkü psikolojiniz doğduğunuzdan bu yana, farkında olduğunuz veya olmadığınız milyonlarca olaydan ve hatta anlardan etkilenir. Duygularınız, kararlarınız, davranışlarınız; dolayısıyla hayatınızın akışı psikolojinizin bu yapısından izler taşır. Bu izler ve işaret ettikleri kişilik yapıları psikolojide bilimsel ölçütlerle tanımlanmıştır.

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, alanında uzman klinik psikolog ve psikiyatrist kadrosuyla, profesyonel hizmet verir. Hedef Danışmanlık terapilerde bütüncül bir yaklaşım izler ve sürecin tamamında bilimsel tekniklere bağlı kalır. İlk seanslarda kişinin psikolojik durumuna dair ilk değerlendirmeyi yapan psikologlar, bireye özgü bir formülasyon ve planlama yapar ve bunu danışanla paylaşırlar. Bu dinamik sürecin her seans yenilenmesi ve gelişmesi hedeflenir.

Psikolojik destek almak için bir rahatsızlık geçirmeniz şart değildir ;
başa çıkmakta zorlandığınız bir sorun yaşıyor olabileceğiniz gibi, sadece kendinizi daha iyi hissetmek isteyebilirsiniz. Merkezimize başvurabileceğiniz konular ; stresle başa çıkmada zorluk, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, korkular, yaşamı sorgulama ve anlam arayışı, yalnızlık ve değersizlik duyguları, hayal kırıklıkları, kararsızlıklar, tükenmişlik hissi ve isteksizlik gibi problemler olabilir.

Ayrıca evlilik, aile, iletişim ve ilişki sorunları (ayrılık, çatışma vb.) ile de başvurabilirsiniz. Diğer konular :